Enerji Analizörü Ölçümleri

Enerji Analizörleri: Bir sistemdeki akım, gerilim ve güç gibi elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmış olan cihazdır. Ölçülen değerler cihazın ekranında görülebildiği gibi, istenildiği taktirde cihaz bilgisayara bağlanarak istenilen ölçümler bilgisayar ile takip edilebilmektedirler. Programlanabilir röle çıkışlarına sahip enerji analizörleri sayesinde ise ölçümleriniz ile başka sistemleri kontrol edebilirsiniz.

Termal Kamera Ölçümleri

Termal Kamera; Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen ısı enerjisini esas alan ve görüntünün genel yapısını ısı enerjisine göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Özetle termal kamera sıcaklık değerlerini farklı renklere dönüştürerek görüntü oluşturmaktadır. Böylece sıcaklık farkları gözle görülür hale getirilmiş olur.

Baca Gazı Analizleri

Kazanların yakma ayarlarının kontrol edilmesi ve atmosfere atılan gazın özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için baca gazları elektro kimyasal sensörlere sahip elektronik cihazlar aracılığı ile analiz edilirler. Bu analize Baca Gazı Analizi denmektedir.

Buhar Kapanı (Kondenstop) Testi

Buharlaştırma, ısıtma, kurutma ve ısıl enerji gerektiren birçok üretim tesisinde kullanılmaktadır. Bu enerji buhar kazanlarında sağlandıktan sonra tesisatta verilir. Tesisat üzerindeki enerji kayıplarını minimuma indirmek için yalıtım yapılmış olsa da buhar kendini taşıyan boruları ısıtmaya çalışacak ve yoğunlaşarak borunun alt kısmında su oluşturacaktır. Bu oluşan suya kondens adı verilir.

Basınçlı Hava Kaçak Tespiti

Basınçlı hava hiç temiz değildir. İçinde boru malzemesinin katmanları, demir oksitle birlikte diğer kirli ve zararlı partiküller bulunur. Sistem basınç altında çalıştıkça küçük delikler daha da büyür ve yeni delikler oluşur. Dolayısıyla kaçaklar nedeniyle üretimin ihtiyacı olan hava yetersiz kalacak ve mühendislik departmanından basıncın yükseltilmesi istenecektir. Buda kirli partiküllerin hızını artırdığından mevcut deliklerin büyümesi hızlanacak, enerji kayıpları artacak ve ek kapasite ihtiyacı doğuracaktır.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından kamu binalarında enerji verimliliğine ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda kamu binalarında sağlanacak enerji tasarrufu için yapılan etüt çalışmaları ile ilgili bilgilere yer verildi.

Enerji Tasarrufu Haftası Kutlandı

Her sene Ocak ayının 2. Haftasına denk gelen Enerji Verimliliği Haftası yurt genelinde yerel belediyelerin, okulların ve şirketlerin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Oteller Yeşil Yıldız İçin Yarışıyor!

Küresel Isınma:

James Watt'ın 1765 yılında buhar makinesini keşfetmesi ve bunun bir enerji kaynağı olarak kullanılması ile Sanayi Devrimi başlamıştır.

Kalemlerimiz Çiçek Açtı

Yeşeren Kalem projemiz kapsamında müşterilerimize bir süre önce evlerinde/bahçelerinde güzel çiçekler yetiştirmeleri için tohumlu kurşun kalemler hediye ettik.

GTI Teknik Personeline Enerji Verimliliği Eğitimi

Alarko-Carrier ile birlikte, Gümrük ve Turizm İşletmeleri'nde başladığımız Enerji Verimliliği projesine; Enerji Etüdü, Enerji Yönetimi ve Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarımızın ardından teknik personellere yönelik Enerji Verimliliği eğitimiyle devam ettik.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Yayınlandı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 02.01.2018 Tarihli 30289 Sayılı Resmi Gazetede(Mükerrer) Yayımlandı...

Enerji Kimlik Belgesi İle Binalarda Tasarruf Yapıldı

Takvim Gazetesinden Selçuk Adıgüzel’in haberine göre Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması ile Türkiye’deki binalarda % 50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu yapıldı.

Enerji Verimliliği Kanununa Uymayanlara Uygulanacak Para Cezaları Arttı

Enerji Verimliliği Kanununa Uymayanlara Kesilecek Para Cezası Üst Sınırı 112 Bin TL‘ye Çıktı.

Enerji.pro Basın Bülteni

Yeni hizmetimiz enerji.pro enerji izleme sistemleri ile ilgili basın açıklamamız sektörel dergi ve gazetelerde  yayınlandı

Enerji Verimliliğinde 30 Milyar Dolarlık Tasarruf Öngörülüyor

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planına göre 15 yılda 30 milyar dolarlık tasarruf öngörülüyor.

Enerji Kimlik Belgesi sorgulaması artık e-devlet üzerinden yapılabilecek

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlayan e-devlet kapısı artık enerji kimlik belgesi sorgulama hizmeti de verecek.

Enerji Performans Sözleşmesi

Kamuoyunca Torba Tasarı olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hakkında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Verimli Konuta Kredi Avantajı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Ekben, enerji verimli konutlara kredi avantajı müjdesi verdi.

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği Yayınlandı

"Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği" 6 Temmuz 2018 Tarihli ve 30470 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Motorlarda Titreşim ve Sıcaklık İzleme

Motorlarda Kestirimci Bakım: Titreşim ve Sıcaklık İzleme

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

enerji kimlik belgesi örneğiEnerji Kimlik Belgesi (EKB); binaların Enerji Performans Durumunu gösterir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji etiketi gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A en verimli enerji sınıfını, G ise en verimsiz enerji sınıfı durumunu temsil eder. 

enerji kimlik belgesi

Hesaplamalar, söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan beyaz eşyalar, ocaklar, diğer elektronik aletler hesaplamalara katılmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan tahmini enerji tüketimini göstermektedir. 

Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken, mevcut binalar, 1 Ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır.

Mevcut binalarda ise 2020 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2020 yılından sonra Türkiye'deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlanmış olması beklenmektedir.

2020 yılından itibaren ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilmektedir.  


Enerji Kimlik Belgesi Artık Zorunlu

Enerji Kimlik Belgesi Son TarihYeni yapılan binalar, iskan (yapı kullanım izni) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesini bağlı bulundukları belediyeye ibraz etmek zorundadır.

Mevcut binalar ise, alım-satım işlemlerinde tapu dairelerine ve kiralamalarda söz konusu olacak elektrik/doğalgaz/su aboneliklerinde ilgili idareye Enerji Kimlik Belgesini vermek zorundadır.

Alım-satım ve abonelik işlemlerinin aksamaması için Enerji Kimlik Belgesinin bir an önce düzenlenip hazırda bulundurulması önemlidir.

 


Enerji Kimlik Belgesi Alınmasında Sorumluluk

ekb uyari

Enerji Kimlik Belgesinin alınmasında öncelikle bina yönetimleri, yönetim olmaması durumunda bina sahipleri belgenin alınması konusunda sorumludur. Belge daire bazında değil binanın tamamı için düzenlenmektedir. Bu nedenle bina yöneticisinin binanın tamamı için belge düzenletmesi gerekmektedir. İki nüsha olarak düzenlenen Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası binanın girişine asılırken diğer nüshası yönetimce saklanır. Bina yönetimi gerek duyarsa Enerji Kimlik Belgesini çoğaltarak, kopyalarını dairelere dağıtabilir.

Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Eğer bina enerji performansını etkileyecek bir değişiklik olursa (dış cephe yalıtımı gibi) belge bir yıl içerisinde yenilenmelidir. Aksi durumda belgenin son geçerlilik süresine kadar kullanılmasına devam edilebilir. Firmamız düzenlediği Enerji Kimlik Belgelerini binada herhangi bir değişiklik yoksa ücretsiz yenilemektedir.


Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

enerji kimlik belgesi fiyatEnerji Kimlik Belgesi fiyatları, binanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Konut binalarında daire adedi üzerinden fiyat hesaplanırken, konut dışı binalarda inşaat alanı üzerinden fiyat hesaplaması yapılır.

Enerji Kimlik Belgesi ücreti, konut binalarında daire başı bedel olarak belirlenir. Bina sayısı veya daire sayısı arttıkça daire başı hesaplanan Enerji Kimlik Belgesi ücreti düşer. Aynı durum konut dışı binalar için de geçerlidir. Bina inşaat alanı arttıkça m2 başına düşen birim Enerji Kimlik Belgesi fiyatı düşmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatı, bina başı 300 TL'den başlar ve bina büyüdükçe belge fiyatı da güncellenir. 6 daireye kadar olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi fiyatı sabit 300 TL'dir. Daire sayısı daha fazla olan binalarda fiyat daire başı olarak hesaplanır ve genellikle daire başı 50 TL ile 20 TL arasında değişkenlik gösterir.

Binanıza Enerji Kimlik Belgesi fiyatı almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 


Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Merak Ettikleriniz

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, tıpkı beyaz eşyalardaki gibi binanın enerji verimliliği sınıfını gösteren bir belgedir. A'dan G'ye kadar enerji sınıfları bulunmaktadır. A en verimli sınıfı, G ise en verimsiz sınıfı ifade etmektedir. D sınıfı ortalama sınıftır.

Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar?

Enerji Kimlik Belgesi binanın ne kadar verimli olduğunu gösterir. Binada daire satın alırken yada kiralarken Enerji Kimlik Belgesi sınıfına göre tercih yapabileceksiniz. Ayrıca A sınıfına sahip binalardaki dairelerde daire değerinin %90'ına kadar, B sınıfına sahip binalardaki dairelerde daire değerinin %85'ine kadar, C sınıfına sahip binalardaki dairelerde ise daire değerinin %80'ine kadar kredi alınabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi ücretleri 300 TL'den başlar ve binanın büyüklüğüne göre artış gösterir. Konut binalarında daire sayısı üzerinden, konut dışı ticari binalarda ise inşaat alanı üzerinden fiyat hesaplaması yapılır.

  • Enerji Kimlik Belgesi daire başı fiyat
  • Enerji Kimlik Belgesi inşaat alanı fiyatı

Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, binalarda yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) firmaları üzerinden alınabilmektedir. Yetkili danışmanlık firmalarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yada Çevre Şehircilik Bakanlığının web sitesinden ulaşılabilir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu?

Enerji Kimlik Belgesinin 50m2 üzeri tüm binalarda alınması zorunludur. Alım-satım ve kiralama işlemlerinde belgenin ibraz edilmesi zorunludur. Belge her bina için iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası binanın girişine asılırken diğer nüsha bina yönetimince saklanır.

Enerji Kimlik Belgesi Ne Zamana Kadar Alınmalı?

Enerji Kimlik Belgesi yeni binalarda iskan aşamasına kadar, mevcut binalarda ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm alım-satım ve kiralama işlemlerinde belge istenecektir. İşlemlerin aksamaması için belgenin bir an önce alınması önemlidir. Enerji Kimlik Belgelerinin 10 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesini Kim Verir?

Enerji Kimlik Belgelerini Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları vermektedir. Çalıştığınız firmanın yetki belgesini isteyebilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi Ne Zaman Alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, iskan aşamasında yada alım-satım ve kiralama işlemlerinden önce alınmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği

Enerji Kimlik Belgesi ile alakalı 5627 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği bulunmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Veren Firmalar

Enerji Kimlik Belgesini, binalarda yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları vermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nereden Sorgulanır?

Enerji Kimlik Belgesi e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Bunun için turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapın ve arama kutucuğundan "Enerji Kimlik Belgesi" diye aratın. Çıkan sorgulama sayfasıdna iki seçenek çıkmaktadır. Bunlardan biri "kendi oturduğum bina" diğeri ise "diğer bina"'dır. Uygun olan seçeneği seçerek gerekli sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Belgeler

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanın mimari projesine, yapı ruhsat örneğine, yapıtım yapıldıysa yalıtım sözleşmesine ve varsa diğer projelere ihtiyaç olmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Enerji Kimlik Belgesi almamanın belirlenen bir para cezası bulunmamaktadır. Fakat alım-satım ve kiralama işlemlerinde bu belgenin ibrazı zorunlu olduğu için belge olmadan işlem yapılamamaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için Enerji Kimlik Belgesinin bir an önce alınması önemlidir.


Firmamızdan İndirimli Enerji Kimlik Belgesi Teklifi Alın:

Tel: 0216 290 44 11 / Eposta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thu Dec 19 13:44:56 +0000 2019

#EnerjiKimlikBelgesi için son tarih 1 Ocak! Geç kalmamak için Enerji Kimlik Belgenizi yetkili firmamızdan alabilirs… https://t.co/uRq0arOCFH
Fri Jun 29 07:20:12 +0000 2018

HASTANELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER https://t.co/HjkgP6fikY
Wed Jun 13 15:05:54 +0000 2018

Sevdiklerinizle birlikte, şeker gibi bir bayram geçirmeniz dileğiyle; https://t.co/EiWfKQQHBl
Thu Jun 07 14:59:26 +0000 2018

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı Yüksek Olan Binalara Teşvik Geliyor! https://t.co/MoSg2V7lHh
Tue Jun 05 12:12:00 +0000 2018

Az önce bir fotoğraf paylaştı https://t.co/wyuqWKf34S
Mon May 28 13:32:09 +0000 2018

Biliyor musunuz? https://t.co/mwvHVjCcli
Tue May 22 09:39:11 +0000 2018

BEST Enerji Kurucu ortağı İsmail CALAYIR, 24 Mayıs Perşembe günü saat 14:00 - 15:00 arası Austrotherm Türkiye'nin o… https://t.co/Ue4Fbr6fFX
Thu Mar 29 19:55:40 +0000 2018

9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı bugün başladı. Sn. Bakanımız @BeratAlbayrak Enerji Verimliliği Eylem Planını h… https://t.co/1WZ5Rnc74J
Sun Mar 11 10:31:31 +0000 2018

@ebebek Mağazalarında Nasıl Enerji Verimliliği Sağlıyoruz? #EnerjiVerimliligi https://t.co/RdtdukIl6l
Mon Jan 15 17:55:41 +0000 2018

RT @EnerjiPro: Enerjiyi Yönetmek, Enerjiyi İzlemek İle Başlar. #EnerjiTasarrufuHaftası #EnerjiVerimliliği #Enerji https://t.co/EKlvL7MebZ

 

HAKKIMIZDA

BEST Enerji, Binalarda Enerji Verimliliğine odaklanmış ve tüm Türkiye'de faaliyetlerini yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketidir.

BEST ismi, İngilizce'de "En İyi" anlamına gelmesi ile birlikte, aynı zamanda "Binalarda Enerji verimliliği Sistemleri ve Teknolojileri" cümlesinin ilk harflerini almaktadır.